Tokushima / Tsukasagikushuzou Kabushikigaisha

Kirai

喜来 特別純米酒 旨口の黒

Kirai Tokubetsujunmaishu Umakuchinokuro

Tokushima / Tsukasagikushuzou Kabushikigaisha

Kirai

喜来 特別純米酒 香気の赤

Kirai Tokubetsujunmaishu Koukinoaka

Tokushima / Tsukasagikushuzou Kabushikigaisha

Kirai

喜来 特別純米酒 香味の白

Kirai Tokubetsujunmaishu Kouminoshiro