Tokushima / Goumeigaisha Nakawashouten

Yutaka

Yutaka

Tokushima / Goumeigaisha Nakawashouten

Yutaka

穰 純米大吟醸酒

Yutaka Jummaidaiginjo

Tokushima / Goumeigaisha Nakawashouten

Yutaka

穰 純米吟醸酒

Yutaka Jummaiginjo

Tokushima / Goumeigaisha Nakawashouten

Yutaka

穰 しぼりたて 生原酒

Yutaka Shiboritate Namagenshu

Tokushima / Goumeigaisha Nakawashouten

Yutaka

穰 純米吟醸 かすみしぼり

Yutaka Jummaiginjo Kasumishibori

Tokushima / Goumeigaisha Nakawashouten

Yutaka

穰 純米大吟醸

Yutaka Jummaidaiginjo

Tokushima / Goumeigaisha Nakawashouten

Yutaka

穰 純米吟醸

Yutaka Jummaiginjo

Tokushima / Goumeigaisha Nakawashouten

Yutaka

穰 純米吟醸 しぼりたて 生原酒

Yutaka Jummaiginjo Shiboritate Namagenshu

Tokushima / Goumeigaisha Nakawashouten

Yutaka

穰 純米吟醸 しぼりたて 生原酒

Yutaka Jummaiginjo Shiboritate Namagenshu

Tokushima / Goumeigaisha Nakawashouten

Yutaka

穰 純米吟醸 かすみ搾り

Yutaka Jummaiginjo Kasumishibori