Tokushima / Nisshinshurui Kabushikigaisha

Kuranomio

蔵の澪

Kuranomio

Tokushima / Nisshinshurui Kabushikigaisha

Kuranomio

純米大吟醸 蔵の澪

Jummaidaiginjo Kuranoshizuku