Tokushima / Nisshinshurui Kabushikigaisha

Kuranotsuyu

蔵の露

Kuranotsuyu

Tokushima / Nisshinshurui Kabushikigaisha

Kuranotsuyu

大吟醸 蔵の露

Daiginjo Kuranotsuyu