Yamaguchi / Nagayamashuzou Goumeigaisha

Kiheitai

純米酒 奇兵隊

Jummaishu Kiheitai

Yamaguchi / Nagayamashuzou Goumeigaisha

Kiheitai

本醸造 奇兵隊

Honjozo Kiheitai

Yamaguchi / Nagayamashuzou Goumeigaisha

Kiheitai

本醸造 奇兵隊

Honjozo Kiheitai

Yamaguchi / Nagayamashuzou Goumeigaisha

Kiheitai

本醸造 奇兵隊

Honjozo Kiheitai