Yamaguchi / Nagayamashuzou Goumeigaisha

Shinsaku

純米吟醸 晋作

Jummaiginjo Shinsaku

Yamaguchi / Nagayamashuzou Goumeigaisha

Shinsaku

純米吟醸 晋作

Jummaiginjo Shinsaku

Yamaguchi / Nagayamashuzou Goumeigaisha

Shinsaku

山廃仕込 純米吟醸 晋作

Yamahaijikomi Jummaiginjo Shinsaku

Yamaguchi / Nagayamashuzou Goumeigaisha

Shinsaku

山廃仕込 純米吟醸 晋作

Yamahaijikomi Jummaiginjo Shinsaku