Hiroshima / Mukaiharashuzou Kabushikigaisha

Kaminokura

大吟醸『神の蔵』

Daiginjo Kaminokura

Hiroshima / Mukaiharashuzou Kabushikigaisha

Kaminokura

大吟醸『神の蔵』

Daiginjo Kaminokura

Hiroshima / Mukaiharashuzou Kabushikigaisha

Kaminokura

おり酒『向井櫻』

Orizake Mukaizakura