Kayokomonogatari
かよこ物語

Kubota Shuzo Co., Ltd. / Hiroshima

Sake list