Hiroshima / Kanemitsushuzou Goushigaisha

Sakurafubuki

桜吹雪 大吟醸

Sakurafubuki Daiginjo

Hiroshima / Kanemitsushuzou Goushigaisha

Sakurafubuki

桜吹雪 大吟醸

Sakurafubuki Daiginjo

Hiroshima / Kanemitsushuzou Goushigaisha

Sakurafubuki

桜吹雪 特別純米

Sakurafubuki Tokubetsujummai

Hiroshima / Kanemitsushuzou Goushigaisha

Sakurafubuki

桜吹雪 特別純米

Sakurafubuki Tokubetsujummai

Hiroshima / Kanemitsushuzou Goushigaisha

Sakurafubuki

桜吹雪 特別純米 うすにごり生

Sakurahubuki Tokubetsujunmai Usunigorinama

Hiroshima / Kanemitsushuzou Goushigaisha

Sakurafubuki

桜吹雪 特別純米 うすにごり生

Sakurahubuki Tokubetsujunmai Usunigorinama