Kochuutenari
壺中有天

Taketsuru Shuzou / Hiroshima

Sake list