Hiroshima / Ikumashuzou Kabushikigaisha

Chougun

超群

Chougun

Hiroshima / Ikumashuzou Kabushikigaisha

Chougun

超群 大吟醸

Chogun Daiginjo

Hiroshima / Ikumashuzou Kabushikigaisha

Chougun

超群 純米吟醸

Chogun Jummaiginjo

Hiroshima / Ikumashuzou Kabushikigaisha

Chougun

超群 純米千本錦

Chogun Jummaisembonnishiki

Hiroshima / Ikumashuzou Kabushikigaisha

Chougun

超群 純米八反錦

Chogun Jummaihattannishiki

Hiroshima / Ikumashuzou Kabushikigaisha

Chougun

超群 本醸造

Chogun Honjozo

Hiroshima / Ikumashuzou Kabushikigaisha

Chougun

超群 大黒屋ロック

Chogun Daikokuyarokku