Hiroshima / Tsukashuzou Kabushikigaisha

Kansaiichi

関西一

Kansaiichi

Hiroshima / Tsukashuzou Kabushikigaisha

Kansaiichi

関西一 純米吟醸

Kansaiichi Jummaiginjo