Ozasayataketsuru
小笹屋竹鶴

Taketsuru Shuzou / Hiroshima

Sake list