Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 山田錦 純米酒

Hakubotan Yamadanishiki Junmaishu

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 純米酒

Hakubotan Junmaishu

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 純米吟醸

Hakubotan Junmaiginjou

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 広島 特撰

Hakubotan Hiroshima Tokusen

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 大吟醸 平成29年 金賞受賞酒

Shirobotan Daiginjo Heiseinijukyunen Kinshojushoshu

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 大吟醸 いちの雫

Shirobotan Daiginjo Ichinoshizuku

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 大吟醸 原酒

Shirobotan Daiginjo Genshu

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 大吟醸

Shirobotan Daiginjo

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 広島八反

Shirobotan Hiroshimahattan Ginjoshu

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 純米吟醸酒

Shirobotan Jummaiginjo

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 純米吟醸酒 生貯蔵酒

Shirobotan Jummaiginjo Namachozoshu

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 山田錦純米酒

Shirobotan Yamadanishikijummaishu

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 山田錦 米だけの酒

Shirobotan Yamadanishikikomedakenosake

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 純米酒 新

Shirobotan Jummaishu

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 広島特撰 芳華金紋

Shirobotan Hiroshimatokusen Honokakimmon

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 本醸造酒 生貯蔵酒

Shirobotan Honjozo Namachozoshu

Hiroshima / Hakubotanshuzou Kabushikigaisha

Hakubotan

白牡丹 純米吟醸酒 うすにごり

Shirobotan Jummaiginjo Usunigori