Fukubijin
福美人

Fukubijin Shuzo / Hiroshima

Sake list