Hiroshima / Asashuzo Kabushikigaisha

Asaizumi

安佐泉

Asaizumi

Hiroshima / Asashuzo Kabushikigaisha

Asaizumi

安佐泉 上撰

Asaizumi Josen