Hishimasamune
菱正宗

Kubota Shuzo Co., Ltd. / Hiroshima

Sake list