Hiroshima / Kabushikigaisha Fujiokashuzouten

Ichijougoshaku

一丈五尺

Ichijougoshaku