Wakayama / Nakano Bc Co.,Ltd.

Chokyu

純米吟醸 超超久 氷室貯蔵生

Jummaiginjo Chochokyu Himurochozonama

Wakayama / Nakano Bc Co.,Ltd.

Chokyu

純米吟醸 超久 備前雄町

Jummaiginjo Chokyu Bizenomachi

Wakayama / Nakano Bc Co.,Ltd.

Chokyu

純米吟醸 超久 兵庫県産山田錦

Jummaiginjo Chokyu Hyogokensanyamadanishiki

Wakayama / Nakano Bc Co.,Ltd.

Chokyu

純米吟醸 超久 和歌山県産山田錦

Jummaiginjo Chokyu Wakayamakensanyamadanishiki