Tarekuchi
たれくち

Taiyoushuzou Kabushikigaisha / Hyogo

Sake list