Hyogo / Fukumusumeshuzou Kabushikigaisha

Kikunoyo

佳撰 菊の世

Kasen Kikunoyo

Hyogo / Fukumusumeshuzou Kabushikigaisha

Kikunoyo

佳撰 菊の世 辛口

Kasen Kikunoyo Karakuchi