Hyogo / Fukumusumeshuzou Kabushikigaisha

Kikugenji

上撰 菊源氏

Josen Kikugenji

Hyogo / Fukumusumeshuzou Kabushikigaisha

Kikugenji

佳撰 菊源氏

Kasen Kikugenji

Hyogo / Fukumusumeshuzou Kabushikigaisha

Kikugenji

上撰 菊源氏 生酒

Josen Kikugenji Namazake

Hyogo / Fukumusumeshuzou Kabushikigaisha

Kikugenji

上撰 菊源氏 生酒

Josen Kikugenji Namazake