Sagetsu
沙月

Oimatsushuzou Yuugengaisha / Hyogo

Sake list