Hyogo / Yoshimurasyuzo Co., Ltd.

Taihaku

太白

Taihaku