Hyogo / Kabushikigaisha Koumyoukanemitsuhonten

Himejijou

姫路城

Himejijou

Hyogo / Kabushikigaisha Koumyoukanemitsuhonten

Himejijou

純米大吟醸 姫路城 「金ラベル」

Jummaidaiginjo Himejijo Kinraberu

Hyogo / Kabushikigaisha Koumyoukanemitsuhonten

Himejijou

純米 姫路城

Jummai Himejijo

Hyogo / Kabushikigaisha Koumyoukanemitsuhonten

Himejijou

純米 姫路城

Jummai Himejijo

Hyogo / Kabushikigaisha Koumyoukanemitsuhonten

Himejijou

純米 姫路城

Jummai Himejijo