Hyogo / Kabusikigaishya Koubeshushinkan

Ichi

壱 生酛純米

Ichi Kimotojunmai

Hyogo / Kabusikigaishya Koubeshushinkan

Ichi

壱 純米

Ichi Junmai

Hyogo / Kabusikigaishya Koubeshushinkan

Ichi

壱 純米吟醸

Ichi Junmaiginjou