Hyogo / Kabushikigaisha Koyamahonkeshuzo Nadahamafukutsurugura

Nanatsuume

七ツ梅

Nanatsuume

Hyogo / Kabushikigaisha Koyamahonkeshuzo Nadahamafukutsurugura

Nanatsuume

七ツ梅 生酛純米酒

Nanatsume Kimotojummaishu