Hanagoromo
花衣

Kawabeshuzou Yuugengaisha / Hyogo

Sake list