Hyogo / Nakaootsukishuzoujou

Tamanomizu

玉の水

Tamanomizu