Hyogo / Izushishuzou Yuugengaisha

Sasazuru

楽々鶴

Sasazuru