Hyogo / Tanakashuzoujou

Shirasaginoshiro

白鷺の城

Shirasaginoshiro

Hyogo / Tanakashuzoujou

Shirasaginoshiro

白鷺の城 純米吟醸

Shirasaginoshiro Junmaiginjo

Hyogo / Tanakashuzoujou

Shirasaginoshiro

白鷺の城 大吟醸 山田 38%

Shirasaginoshiro Daiginjo Yamada Sanjuhachipasento

Hyogo / Tanakashuzoujou

Shirasaginoshiro

白鷺の城 大吟醸 山田 38%

Shirasaginoshiro Daiginjo Yamada Sanjuhachipasento

Hyogo / Tanakashuzoujou

Shirasaginoshiro

白鷺の城 純米吟醸 生

Shirasaginoshiro Jummaiginjo Nama

Hyogo / Tanakashuzoujou

Shirasaginoshiro

白鷺の城 特別純米 名刀正宗 脇 生

Shirasaginoshiro Tokubetsujummai Meitomasamune Waki Nama

Hyogo / Tanakashuzoujou

Shirasaginoshiro

白鷺の城 特別純米 名刀正宗 脇 火入れ

Shirasaginoshiro Tokubetsujummai Meitomasamune Waki Hiire