Hyogo / Kamimusubi Syuzo

Banshuuheiya

播州平野

Banshuuheiya