Hyogo / Akashishuruijouzou Kabushikigaisha

Akashitai

明石鯛

Akashitai