Kyoto / Hanedasyuzou Kabusikigaisya

Ichiyoraifuku

一陽来福

Ichiyoraifuku