Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Matsuyakyubei

松屋久兵衛 純米大吟醸

Matsuyakyube Jummaidaiginjo

Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Matsuyakyubei

松屋久兵衛 純米大吟醸

Matsuyakyube Jummaidaiginjo

Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Matsuyakyubei

松屋久兵衛 純米大吟醸

Matsuyakyube Jummaidaiginjo