Aramusha
荒武者

Kinshimasamune Kabushikigaisha / Kyoto

Sake list