Kyoto / Kinshimasamune Kabushikigaisha

Ogonshu

黄金酒 純金箔入

Koganesake Junkimpakuiri