Kyoto / Kabushikigaisha Kyouhimeshuzou

Takumi

匠 純米大吟醸

Takumi Jummaidaiginjo

Kyoto / Kabushikigaisha Kyouhimeshuzou

Takumi

匠 山田錦大吟醸

Takumi Yamadanishikidaiginjo

Kyoto / Kabushikigaisha Kyouhimeshuzou

Takumi

匠 山田錦大吟醸

Takumi Yamadanishikidaiginjo

Kyoto / Kabushikigaisha Kyouhimeshuzou

Takumi

匠 山田錦大吟醸

Takumi Yamadanishikidaiginjo

Kyoto / Kabushikigaisha Kyouhimeshuzou

Takumi

匠 大吟醸 生貯蔵

Takumi Daiginjo Namachozo

Kyoto / Kabushikigaisha Kyouhimeshuzou

Takumi

匠 純米吟醸

Takumi Jummaiginjo

Kyoto / Kabushikigaisha Kyouhimeshuzou

Takumi

匠 純米吟醸

Takumi Jummaiginjo

Kyoto / Kabushikigaisha Kyouhimeshuzou

Takumi

匠 純米吟醸原酒 ひやおろし

Takumi Jummaiginjogenshu Hiyaoroshi