Etobotoru
干支ボトル

Shoutoku Shuzou Co.,Ltd. / Kyoto

Sake list