Kyoto / Shoutoku Shuzou Co.,Ltd.

Shikinojummaiginjo

四季の純米吟醸デザインボトル 夏の戯れ

Shikinojummaiginjo Dezaimbotoru Natsunotawamure

Kyoto / Shoutoku Shuzou Co.,Ltd.

Shikinojummaiginjo

四季の純米吟醸デザインボトル 春の詩

Shikinojummaiginjo Dezaimbotoru Harunoshi

Kyoto / Shoutoku Shuzou Co.,Ltd.

Shikinojummaiginjo

四季の純米吟醸デザインボトル 冬のさんぽ

Shikinojummaiginjo Dezaimbotoru Fuyunosampo