Kaoriryoka
香り涼か

Shoutoku Shuzou Co.,Ltd. / Kyoto

Sake list