Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Kimpyo

金瓢 吟醸 生貯蔵酒

Kimpyo Ginjo Namachozoshu

Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Kimpyo

金瓢 特別純米酒

Kimpyo Tokubetsujummaishu

Kyoto / MATSUISHUZOU KABUSHIKIGAISHA

Kimpyo

金瓢 上撰

Kimpyo Josen