Kyoto / Tsurutadashishuzou Kabushikigaisha

Tsurumasamune

鶴正宗 京都五山の四季 純米酒

Tsurumasamune Kyotogozannoshiki Junmaishu

Kyoto / Tsurutadashishuzou Kabushikigaisha

Tsurumasamune

鶴正宗 古都の雫 純米大吟醸

Tsurumasamune Kotonoshizuku Junmaidaiginjou

Kyoto / Tsurutadashishuzou Kabushikigaisha

Tsurumasamune

鶴正宗

Tsurumasamune