Kyoto / Higashiyamashuzou Yuugengaisha

Kannuki

純米吟醸 閂

Junmaiginjou Kannuki