Yasakazuru
弥栄鶴

Takenosyuzoyugengaisha / Kyoto

Sake list