Yoshinoyama
吉野山

Yoshiokashuzoujou / Kyoto

Sake list