Kyoto / Hakurei Sake Brewery Inc.

Fukukaijuzan

福海寿山 純米大吟醸

Fukuumijuzan Junmaidaiginjou