Kyoto / Yosamusumeshuzougoumeigaisha

Tangoshichihime

丹後七姫

Tangoshichihime

Kyoto / Yosamusumeshuzougoumeigaisha

Tangoshichihime

丹後七姫 純米吟醸

Tangoshichihime Junmaiginjou