Kyoto / Sasakishuzou Kabushikigaisha

Heianshijin

平安四神 ブラック 大吟醸

Heianshijin Black Daiginjou

Kyoto / Sasakishuzou Kabushikigaisha

Heianshijin

平安四神 ブルー 吟醸

Heianshijin Blue Ginjou

Kyoto / Sasakishuzou Kabushikigaisha

Heianshijin

平安四神 レッド 純米大吟醸

Heianshijin Reddo Jummaidaiginjo

Kyoto / Sasakishuzou Kabushikigaisha

Heianshijin

平安四神 ブラック 大吟醸

Heianshijin Burakku Daiginjo

Kyoto / Sasakishuzou Kabushikigaisha

Heianshijin

平安四神 ブラック 大吟醸

Heianshijin Burakku Daiginjo

Kyoto / Sasakishuzou Kabushikigaisha

Heianshijin

平安四神ホワイト 特別純米

Heianshijinhowaito Tokubetsujummai

Kyoto / Sasakishuzou Kabushikigaisha

Heianshijin

平安四神 ブルー 吟醸

Heianshijin Buru Ginjo

Kyoto / Sasakishuzou Kabushikigaisha

Heianshijin

平安四神 ブルー 吟醸

Heianshijin Buru Ginjo