Nomitariteajiwoshiru
呑足味知

Matsumotoshuzo Kabushikigaisha / Kyoto

Sake list